Paul Cézanne
virtuális galéria

Irodalom Színház Film Rockzene Mitológia Galéria Lexikon
 


Film

Színház

Irodalom

Rock Legendák

Mitológia

Vers antológia

Irodalmi lexikon

Nobel-díj

Aforizma-tár

 

Paul Cézanne
(1839 — 1906)

 Francia festő, a posztimpresszionis- ták egyik legkiválóbb képviselője, akinek művei számos XX. századi művészre és művészeti mozgalomra hatást gyakoroltak, különösképpen a kubizmusra. Cézanne művészetét, amely az impresszionista mozgalom- ból nőtt ki, és megkérdőjelezte a XIX. századi festészet minden konvencio- nális értékét, életének túlnyomó ré- szében félreértette és elutasította a közönség. Ma a modern festészet egyik legjelentősebb előfutáraként tartjuk számon.
Alapvetően tájképeket és csendéle- teket festett, valamint néhány portrét; színei erősek és tiszták. Elsősorban nem a tárgyak objektív képének meg- ragadására, a tárgyakról vissza- verődő fény ábrázolására törekedett, hanem a felszín mögött rejlő stru- ktúrákat hangsúlyozta.
Cézanne jómódú polgári családból származott. Az Aix-en-Provence-i Bo- urbonban kitűnő humán képzésben részesült.   Apja jogásznak szánta, de
anyja segítségével rábírta apját, hogy Párizsba küldje festészetet tanulni. Itt kerül be az impresszionisták csoport- jába, de depresszios hangulatváltásai és zárkozottsága miatt csak Pissarro- val ápol mélyebb kapcsolatot.
Ő veszi rá Cézanne-t, hogy világo- sabb színeket használjon és rövidebb ecsetvonásokkal dolgozzon. Érett fes- tői stílusa a hetvenes évek végére alakul ki, amikor is saját technikával (csak a színekkel) kezdi érzékeltetni a perspektívát.
Cézanne művészete a kivételes ér- zelmi intenzitás mellett, mélyen intel- lektuális volt, tudatosan kereste az ábrázolás problémáinak megoldása- it. Utolsó korszakában, az intenzív, magányos elmélkedés gyümölcse- ként a líraiság igen magas fokára jutott, szinte eggyé vált a festménye- in megjelenő természettel.


Keresés honlapunkon:powered by FreeFind

 

További galériák

 ► Salvador Dali galéria

 ► Edgar Degas galéria

 ► Camille Pissarro galéria

 ► Edouard Manet galéria

 ► Pierre-Auguste Renoir galéria

 ► Alfred Sisley galéria

 ► Paul Gauguin galéria

 ► Claude Monet galéria

 ► Toulouse-Lautrec galéria

 ► René Magritte galéria

 ► Francis Picabia galéria

 ► Gustave Caillebotte galéria 

 ► Frederic Bazille galéria 

 ► Max Ernst galéria

 ► Paul Signac galéria  

 ► Georges Seurat galéria 

 ► Mary Cassatt galéria 

 ► Juan Gris galéria 

 ► Amedeo Modigliani galéria 

 ► Vegyes gyűjtemény

 


1873
Virágok kák vázában


1888
Fiú piros mellényben

 
1888
Pierrot és Harlequin


1892
Ház omló falakkal


1865
Kenyér és tojás

1869
Csendélet

1866
Bonniéres-i tájkép

1868
Lány a zongoránál

1866
A művész apja

1866
Antony Valabreque

1869
Gyárak a Cengle hegy mellett

1870
A fekete óra

1872
Auvers

1873
Az akasztot ember háza

1873
Zöld almák

1874
Auvers-i tájkép

1875
Öt fürdöző


1876
Jas de Buffan, a medence

1877
Csendélet levesestállal

1875
Pontoise-i út

1879
A Mainy-i híd

1879
Csendélet gyümölcsökkel

1880
Léda hattyúval

1881
Házak az út mentén

1882
A Saint-Victoire hegy

1888
A Marne partja

1889
Ház és farm


1885
Gardanne

1895
Csendélet koponyával

1896
Az Annecy tó

1898
A Bibemus völgy

1899
Hölgy kékben

Vissza

copyright © László Zoltán 2011 - 2015
e-mail: Literatura.hu