Giorgio de Chirico
virtuális galéria

Irodalom Színház Film Rockzene Mitológia Galéria Lexikon
 


Film

Színház

Irodalom

Rock Legendák

Mitológia

Vers antológia

Irodalmi lexikon

Nobel-díj

Aforizma-tár

 

Giorgio de Chirico
(1888 — 1978)

Görögországban született olasz szür- realista festőművész, a metafizikus festői stílus megteremtője.
Chirico 1906-ban kezdte tanulmányait a Müncheni Képzőművészeti Akadé- mián. Stílusára kezdetben Arnold Böcklin hatott, akinek festményein a hétköznapi és fantasztikus elemek egymás mellett láthatók. 1911-ben Párizsba költözött, ahol nehezen ér- telmezhető, vésztjósló hagulatú ké- peivel kivívta Picasso és Apollinaire elismerését.
A képek általában elhagyott tereket ábrázolnak, klasszikus szobrokkal és sötét árkádokkal,  magányos ember- alakokat melyek eltörpülnek saját ár- nyékuk és a nyomasztó épületek  sú- lya mellett.
Ferrarában, 1915-ben Chirico korábbi stílusának módosításával kísérletezett új festményeire általában a formák sűrűsége és véletlenszerűbb elrende- zése volt a jellemző. Ekkoriban ké- szült képein, például az 1917-ben fes- tett A nagy metafizikus címűn a szí- nek világosabbá, fényesebbé váltak, próbababákkal, süteményekkel és festőállványokra helyezett képekkel gyarapodott motívumainak tárháza.
Az 1920-as évek közepétől stílusa realista és romantikus fordulatot vett, ezt azonban  a közönség és a kritika kevésbé méltányolta. Ennek követ- keztében a világháború után vissza- tért eredeti "metafizikus" stílusához.


 

Keresés honlapunkon:powered by FreeFind

 

További galériák

  ► Salvador Dali galéria

  ► Edgar Degas galéria

  ► Camille Pissarro galéria

  ► Edouard Manet galéria

  ► Pierre-Auguste Renoir galéria

  ► Alfred Sisley galéria

  ► Toulouse-Lautrec galéria

  ► Claude Monet galéria

  ► Paul Cézanne galéria

  ► René Magritte galéria

  ► Francis Picabia galéria

  ► Gustave Caillebotte galéria 

  ► Frederic Bazille galéria 

 ► Max Ernst galéria 

 ► Paul Signac galéria  

 ► Georges Seurat galéria 

 ► Mary Cassatt galéria 

 ► Juan Gris galéria 

 ► Amedeo Modigliani galéria 

 ► Vegyes gyűjtemény

 


1915
A duó


1917
Hector és Andromache


1927
A festő családja


1970
A kimerült Orpheusz

 

 

 

 

 

 

 


1911
Az óra rejtélye

1913
Piazza d'Italia

1913
A nagy torony

1913
Ariadne ébredése

1913
A végtelen nosztalgiája

1917
A nagy metafizikus

1913
A költő bizonytalansága

1913
A jós jutalma

1913
A vörös torony

1914
A Montparnasse pályaudvar

1914
Apollinaire portréja

1914
A filozófus győzelme

1914
A szerelem dala

1914
A távozó aggodalma

1916
A távozás melancholiája

1916
Zsidó angyal

1918
Nyugtalanító múzsák

1922
A tékozló fiú

1926
A Komédia és a Tragédia

1927
Bútorok a völgyben

1923
Önarckép anyámmal

1968
Az archeológusok

1969
Oresztész lelkifurdalása

1955
Fürdőző najádok

 

 

Vissza

copyright © László Zoltán 2010 - 2015
e-mail: Literatura.hu