Max Ernst
virtuális galéria

Irodalom Színház Film Rockzene Mitológia Galéria Lexikon
 


Film

Színház

Irodalom

Rock Legendák

Mitológia

Vers antológia

Irodalmi lexikon

Nobel-díj

Aforizma-tár

 

Max Ernst
(1891 — 1976)

Max Ernst 


   Filozófiát tanult a bonni egyetemen 1909 és 1911 között. Picasso művei felkeltették érdeklődését, de foglal- koztatta az újabb német festészet ex- presszionista irányzata is. Azonban mindezeknél döntőbb hatást tett rá a dadaizmus. 1914-ben ismerkedett meg Hans Arppal, a zürichi dadaista csoport egyik alapítójával. A háború után Ernst és Baareld megalakították a kölni dadaista csoportot, és Arppal együtt folyóiratot adott ki. 1922-ben Párizsba költözött és a szürrealista csoport egyik legaktívabb tagja lett. Barátságban állt Bretonnal, Élouard- dal, Aragonnal és Chiricoval.
Néhány általa kitalált vagy felújitott eljárás jóvoltából a szürrealista festők közül ő tudott a legszorosabban kap- csolódni író és költő barátainak törek- véseihez. Megtalálta a versíráshoz annyira ajánlott automatizmus megfe- lelőjét a "frottázs" eljárásban: a papírra dörzsölt grafit láthatóvá teszi a fehér lapon az alá helyezett fa ro- vátkáit, a szövet szálait, a levelek ere- zetét.
Ezekből a lenyomatokból, melyeket ügyesen kiegészít és felhasznál, titok- zatos művek jönnek létre, melyek különös vidékek vagy állatok képét, egy képzeletbeli táj térségeit sugal- lják. A kollázs technikát is alkalmazta, amelyet a kubisták arra használtak, hogy műveikbe pusztán plasztikai ér- tékű elemeket illesszenek. Ernst ezzel ellentétben a legkülönfélébb írásmű- vek: regényes elbeszélések, szerelmi történetek, technikai kézikönyvek il- lusztrációi közül összeválogatta a leg- kevésbé összeillő elemekt és anekdo- tikus, leíró jelleggel alkalmazta őket. Gyakran humorosan kerülnek össze egyazon kompozícióban, és ez még csak fokozza megelevenítő erejüket. Így a legártatlanabb ábrázolások mö- gött teljesen fantasztikus, gyakran i- szonyatos, érzelmes tartalom tárul fel.
Azonban 1936-tól kezdve, különösen az Egyesült Államokban töltött idő- szak után - művészete mindinkább megszabadul az ilyesfajta törekvé- sektől.
Álomból és képzeletből teremtett is- meretlen világok felfedezésére törő művészete a szürrealizmus legsikere- sebb teljesítményei közé tartozik.

Keresés honlapunkon:powered by FreeFind

 

További galériák

 ► Salvador Dali galéria

 ► Edgar Degas galéria

 ► Camille Pissarro galéria

 ► Edouard Manet galéria

 ► Pierre-Auguste Renoir galéria

 Alfred Sisley galéria

 Paul Gauguin galéria

 Claude Monet galéria

 Toulouse-Lautrec galéria

 Paul Cézanne galéria

 ► René Magritte galéria 

 ► Gustave Caillebotte galéria

 ► Francis Picabia galéria

 ► Frederic Bazille galéria 

 ► Paul Signac galéria 

 ► Georges Seurat galéria 

 ► Mary Cassatt galéria 

 ► Juan Gris galéria 

 ► Amedeo Modigliani galéria 

 ► Vegyes gyűjtemény

 


Az antipápa
1941
Az antipápa


Isteni játék
1948
Isteni játék


A csodálatos kertész visszatérése
1967
A csodálatos kertész visszatérése

 

Aquis Submersus
1919
Aquis Submersus
Családi kirándulás
1919
Családi kirándulás
Cím nélkül
1920
Cím nélkül
Celebeszi elefánt
1921
Celebeszi elefánt
A szó avagy a nőmadár
1921
A szó avagy a nőmadár
A férfiak semmit sem tudhatnak erről
1923
A férfiak semmit sem tudhatnak erről
Tengerkép
1921
Tengerkép
Madarak
1921
Madarak
Oidiposz király
1922
Oidiposz király
Kerti repülőgépcsapda
1935
Kerti repülőgépcsapda 
Castor és Pollution
1923
Castor és Pollution
Erdő
1927
Erdő
Európa az eső után
1942
Európa az eső után 
Sokáig éljen a szerelem
1923
Sokáig éljen a szerelem 
Ubu király
1923
Ubu király 
Mária elfenekeli a kis Jézust
1926
Mária elfenekeli a kis Jézust 
Bizonytalan nő
1923
Bizonytalan nő
A szürrealizmus diadala
1937
A szürrealizmus diadala 
Barbárok
1937
Barbárok 
A menyasszony ruhája
1940
A menyasszony ruhája 
Anya és gyermeje
1940
Anya és gyermeke 
Szürrealizmus és festészet
1942
Szürrealizmus és festészet 
A csend szeme
1943
A csend szeme 

Vissza

copyright © László Zoltán 2011 - 2015
e-mail: Literatura.hu