Paul Signac
virtuális galéria

Irodalom Színház Film Rockzene Mitológia Galéria Lexikon
 


Film

Színház

Irodalom

Rock Legendák

Mitológia

Vers antológia

Irodalmi lexikon

Nobel-díj

Aforizma-tár

 

Paul Signac
(1863 — 1935)

Paul Signac 

Robusztus termetű, joviális férfi volt, inkább breton tengerészhez ha- sonlított mint „festőművészhez". Nyílt szelleme teljes mértékben elismerte, hogy az igazságot nemcsak egy úton lehet megközelíteni, az övével néha homlokegyenest ellenkező törekvé- seknek is elismerte a jogosságát.
A harc volt az igazi eleme, állandóan tettre kész temperamentuma a küzde- lemből merített új erőt. Kezdetben Monet hatott rá, aki akkoriban még koránt sem volt elismert festő. Signac 1884-ben, huszonegy éves korában már részt vett a Société des Artistes Indépendants megalapításában, velük állított ki először, és itt került kap- csolatba Georges Seurat-val. Nem sokkal később Seurat és Signac szoros együttműködéséből születtek meg a századvég legfontosabb és legradikálisabb mozgalmának, a neo- impresszionizmusnak elméleti alap- jai.
Hamarosan sikerült egy kis csoportot szerveznie. Közöttük volt Camille Pissarro és fia, Lucien, Henri- Edmond Cross, Maximilien Luce, Charles Angrand, Hippolyte Petitjean, Théo van Rysselberghe, Albert Dubois-Pillet és még néhányan. Signac volt a társaság motorja. Seurat korai halála után, 1891-ben vállalta a nehéz feladatot, hogy a barátok élére álljon, és folytassa eszméikért a harcot. Signac, mint szenvedélyes hajós, felkereste és lefestette Franciaország valamennyi kikötőjét, elvitorlázott Hollandiától egészen Korzikáig, beu- tazta az Alpokat, Olaszországot, eljutott Konstantinápolyig.
Utazásainak minden állomásán szám- talan sziporkázó akvarellt rögtönzött, melyeken a gyorsan odavetett ce- ruzavonalak vibráló színfoltokkal ke- verednek; csodálatosan tudta megra- gadni bennük a dolgok változó arcu- latát. Ezeknek a természet után ké- szült feljegyzéseknek alapján festette azután műtermében a gondosan ki- dolgozott, nagy kompozíciókat, sokat töprengve, hogy a természet külön- féle elemeit minél tökéletesebben ki- egyensúlyozza, és elérje a kívánt e- redményt, amit ő így nevezett: „a lehető legteljesebb harmónia, leg- több fény, legnagyobb színesség".
Félix Fénéon, a festő hű barátja a következőképpen írja le Signac képeit: „Színei széles hullámokban áradnak, apadnak, összecsapnak, áthatják egymást, s az így keletkezett sokszínű együttes a vonalrendszer arabeszkjeivel párosul.
Palettája, mellyel ezt a játékot, ezeket az ellentéteket kifejezi, csak a tiszta színeket ismeri. Képzeljük el, hogy ezek a színek a spektrum meg- határozott rendjében sorakoznak egy- más mellett: a festő fokozatos átme- neteket teremt a szomszédos színek között, s ily módon, amennyire csak lehet, létrehozza a prizma színeit, amelyeket azután fehérrel kever, hogy megteremtse közöttük a szük- séges tónusfokozatokat. A színek apró ecsetvonásokban sorakoznak egymás mellé a vásznon, s heves vetélkedé- süket a helyi szín, a megvilágítás szí- ne és az adott körülményeknek meg- felelő reflexek határozzák meg. A szem érzékeli a színek optikai ke- veredésének létrejöttét. A kolorit vál- tozatosságát ezeknek az apró ele- meknek az egymásmellettisége, fris- seségét tisztaságuk, fényerejét pedig optikai keverésük biztosítja, mert az optikai keverés hatása, ellentétben a pigmentek keverésével, mindig a világos felé tendál."

Keresés honlapunkon:powered by FreeFind

 

További galériák

 ► Salvador Dali galéria

 ► Edgar Degas galéria

 ► Camille Pissarro galéria

 ► Edouard Manet galéria

 ► Pierre-Auguste Renoir galéria

 Alfred Sisley galéria

 Paul Gauguin galéria

 Claude Monet galéria

 Toulouse-Lautrec galéria

 Paul Cézanne galéria

 ► René Magritte galéria 

 ► Gustave Caillebotte galéria

 ► Francis Picabia galéria 

 ► Max Ernst galéria

 ► Frederic Bazille galéria 

 ► Georges Seurat galéria 

 ► Mary Cassatt galéria 

 ► Juan Gris galéria 

 ► Amedeo Modigliani galéria 

 ► Vegyes gyűjtemény

 

Nők a kútnál
1892
Nők a kútnál 

Az út Gennevilliers-be
1883
Az út Gennevilliers-be
Kert Asniersben
1883
Kert Asniers-ben
Utca Clichy-ben
1886
Utca Clichy-ben 
Szélmalmok a Montmarte-on 
1884
Szélmalmok a Montmarte-on
Két kalaposnő
1885
Két kalaposnő 
A vasút Bois Colombes-nál
 1886
A vasút Bois Colombes-nál
Comblat le Chateau 
1886
Comblat le Chateau
Gáztartályok Clichy-nél
1886
Gáztartályok Clichy-nél 
Az ebédlő
1887
Az ebédlő 
Collioure
1887
Collioure 
A cassisi kikötőgát

1889
A cassisi kikötőgát 
A Szajna Herblay-nál
1889
A Szajna Herblay-nál 
Félix Féneon portréja1890
Félix Féneon portréja 
Vasárnap
1890
Vasárnap 
Concarneau adagio
1891
Concarneau adagio 
Haját tűző nő
1892
Haját tűző nő 
A nagy pinea
1892
A nagy pinea 
Saint Tropez kikötője
1899
Saint Tropez kikötője 
Az avignoni pápai palota
1900
Az avignoni pápai palota 
A velencei Grand Canale
1905
A velencei Grand Canale 
Az öböl
1906
Az öböl 
A vörös bója
1895
A vörös bója 
A kőtörő
1899
A kőtörő 

Vissza

copyright © László Zoltán 2011 - 2015
e-mail: Literatura.hu