Színházi oldalak
 

            Drámák  - színházi szempontú drámaelemzések
            Drámaírók  - életük, alkotásaik, elképzeléseik és azok megvalósulása
            Dramaturgia  - a színházi tudomány alapjai
           Rendezők  - a színház nagy korszakait fémjelző alkotók munkássága
           Színházesztétika  - a színházművészet speciális esztétikai fogalmai
           Színészek  - nagy színészegyéniségek élete és művészete

Vissza

copyright © László Zoltán 1998 - 2015
e-mail: Literatura.hu