"A festészet a nem érzékelhető
dolgokra is kiterjed. Ezek
jelentik legfőbb célját.."

                                             Winckelmann

 

Bölcs mondások

Kínálatunk

     ► Film

     ► Színház

     ► Irodalom

     ► Vers-antológiák

     ► Rock Legendák

     ► Mitológia

     ► Lexikon


"Hogy egy állam kormányzása során helyesen járjunk el, sokat kell hallgatni és keveset beszélni."
Richelieu

"Jobb a füllentés, hogyha jót akar, 
mint az igaz szó, mely rossz 
szándékot takar."
Szádi

"A túlságosan könnyû siker megfosztja varázsától a szerelmet; 
az akadályok emelik értékét."
Stendhal

"A sok tudomány mit sem ér,
ha nincs kalács, vagy legalább kenyér."
Pathelin mester

"Sohase védekezz és mentegetõzz, 
amíg nem vádolnak."
Károly angol király

"Ki az a fajankó aki bánja, 
ha a felesége néma?"
Moliére

"Az ember tökéletességét fejezi ki az,
hogy dolgozni képes; az pedig tökéletességének egy még magasabb kifejezése, hogy dolgoznia kell...."
Kierkegaard
"Nem forgat semmi,
te magad vagy
a kerék, mely magát hajtja
és nem pihent soha még."
Angelus Silesius
"A gondolat az élet rabja csak,
Az élet pedig az idõ bohóca,
S az idõ, amely a világ tanúja,
Megáll majd."
Shakespeare
"A színházi hercegnõk elõnye a valódi hercegnõk fölött az, hogy csak este
játszanak komédiát,
õk pedig egész napon át."
Scribe
"Síp rikolt, dob pörög, evezõs
szolgasor dala száll - ennyi lám,
az öröm, s végtelen a homály.
Ép erõm meddig él? Vénkorom köde vár."
Vu Ti

"Légy azzá ami még nem vagy,
Maradj meg annak, ami már vagy;
Maradandóság és lehetõség:
Világunk e kettõben szép."

Grillparzer

"... mulass, igyál s a mai napot mindig is
tartsd magadénak, mert sorsé a 
többi nap."
Euripidész
"Nincs az a szabály, amelyet meg ne
lehetne sérteni avégbõl, hogy
szebbé tegyünk valamit."
Beethoven
"...arra, hogy ne legyen nagyon boldogtalan
az ember, legbiztosabb szer, ha nem
kívánja,  hogy nagyon boldog legyen. "
Schopenhauer
"A szellem ereje csak akkora, mint ennek
az erõnek a megnyilvánulása, mélysége
csak olyan mély, amennyire erõkifejtésében
kiterjedni és elveszni mer."
Hegel
"...míg a világ boltozatát
A bölcsesség nem fogja át,
Tovább forgatja gépét
A szerelem s az éhség."
Schiller
"Keresni az igazságot. De amíg keresed,
s még nem találtad meg, mit csinálsz addig,
mire gondolsz, és mit cselekszel ?
milyen szabályokat követsz ?"
Joubert

"Akinek semmi sem adatott, attól
semmit sem lehet követelni."
Fielding
"Minden ami ismeretlen, 
nagyszerűnek tetszik."
Tacitus
"Õrültség a halált harcokkal hívni-idézni!
Úgyis jõ: a sunyi talp konokul közelg."
Tibullus
"Tudatlanságunk következménye az,
hogy képzeletünkben mindent a magunk hasonlatosságára festünk, és képmásunkat
az egész természetbe kivetítjük."
Fontenelle
"Semmiben sem vagyok biztos, csak a szív vonzalmainak szentségében és a képzelet igazságában; amit a képzelet szépségként érzékel, annak igaznak kell lennie."
Keats
"A költõk, éppúgy mint a filozófusok,
festõk, szobrászok és zenészek, egyik
értelemben teremtõi
és másikban teremtményei koruknak."
Shelley
"Az idõ olyan lét, amely van,
amikor nincs, és nincs, amikor van..."
Hegel
"... a világon mind, aki él álmodja azt, ami,
S ki sem ért belőle többet."
Calderon
"... nem lehet szórakoztatni
azokat, akik önmagukat unják."
Alain
"Nem a tökéletesség mint végcél,
hanem a tökéletesedés, érzés és
finomodás örökké tartó folyamata
az élet célja..."
Dewey
"A gondolatom én vagyok: ezért nem bírom abbahagyni. Létezem, mert gondolkodom...
és nem tudom megakadályozni,
hogy gondolkodjam."
Jean Paul Sartre
"Nem idomításra,  gondolkodásra
születtem; embernek születtem aki nem
csupán tetteivel de a gondolataival
 is rendelkezni akar."
Sütő András
"Igyekezzünk úgy élni, hogy
mikor meghalunk, még a temetkezési
vállalkozó is szomorú legyen."
Mark Twain
"...a birtoklás lehűti a szerelmet,
a házasság jóllakottsággal,
csömörrel jár."
George Sand
"A női szív egy őszibarackmag.
Az ember teli szájjal beleharap,
és hirtelen kitöri a fogát."
Renard
"A művészet hivatása, hogy pótolja
az életet, melyet nélkülözünk."
Richard Wagner
"...ami a tudomány számára a kétkedés,
az a személyes élet számára az irónia."
Kierkegaard
"A kártya is olyan, akár a szerelem.
Ha vesztünk, fizetni kell."
Büchner
"Tedd a dolgod. Az emberek
pedig hadd beszéljenek."
Manet
"...a világ egy nagy tüskedisznó, mely
akárhol érintem, sért."
Kemény Zsigmond
"...szeretnék egy kicsit nevetni is. És nem tudok nevetni, ha röhögtetnek."
Karinthy Frigyes

"A beszéd a gondolatok
eltitkolására való."
Talleyrand

"A légy és a szerzetes abban egy:
minden tányérba nyalakodni megy."
Chaucer

"Erényeink többnyire csak
álcázott bűnök."

La Rochefoucauld

"Minden eladó manapság,
minden út nyitva a pénzért..."
Gongora

"Mindent megérteni annyi,
mint mindent megbocsájtani."
Madame de Stael

"Az egyetlen baj az, ha az
ember élete unalomban telik."
Stendhal

"Ha tétlen vagy, ne maradj egyedül; ha egyedül vagy, ne maradj tétlen."
Samuel Johnson

"Inkább tisztes halált, mint
gyalázatos életet."
Tacitus

"Semmiben sem vagyunk tökéletesek,
még a rosszban sem."
Fontenelle

"Az írek becsületes emberek, mert
sosem mondanak jót egymásról."
Oscar Wilde

"Az idő erősíti a barátságot,
és gyengíti a szerelmet."
La Bruyére

"Előbb-utóbb mindenkivel minden
megtörténik - ha van rá elég idő."
G. B. Shaw

"Szép dolog az, ami nagy és
nagyon messze van innen."
Henrik Ibsen

"Minden távozásban ott az
elmúlás képe."
George Eliot

"Csak kétoldalú szeretet teszi
elviselhetővé a függőséget..."
Déry Tibor

"A művészet arra való, hogy
zavarba hozzon.
A tudomány megnyugtat."
Braque

"Ha látjuk, hogy a szép álmok
csalfák, be kell érnünk a
középszerűséggel."
Flaubert

"A mester humanizmusához
tartozik, hogy tanítványait
megóvja önmagától."
Nietzsche

"Az ember kötelessége csak ott ér
véget, ahol a lehetetlen kezdődik."
Louis Pasteur

"Az ördög néha, hidd el, nagyon
tisztességesen jár el."
Stevenson

"Az élet hamis helyzetek
töretlen folyamata."
Thornton Wilder


"Könnyű helyes nézeteket vallani,
mikor már mindenki vallja őket."
Samuel Butler

"A létezés olyan telítettség,
amelytől az ember nem szabadulhat."
Jean Paul Sartre

"Az óvatosság értelmes kockázat
- bár gyakran felesleges."
Josh Billings

"Az a társadalom szabad, ahol
biztonságban lehetsz népszerűtlen."
Adlai Stevenson

"A barátok jönnek-mennek, de az
ellenségek maradnak és szaporodnak."
Bertrand Russel

"Határozatlan szoktam lenni, de most
már nem vagyok benne olyan biztos."
Boscoe Pertwee

"A szó a legerősebb kábítószer,
melyet az emberiség feltalált."
Rudyard Kipling

"A túl nagy egyetértés megöli
a társalgást."
Eldridge Cleaver

"A nagy emberek banális mondásait
szellemességként kezelik."
Alexander Chase

"Hogyan csinálj százmilliót? Úgy,
hogy kilencvenkilenc millióval kezded."
Stephen Lewis

"Másét ne kívánd: a törvényes
verseny is mindent engedélyez."
Clough

"A kormányzás túlságosan is komoly dolog, semhogy a politikusokra bízzuk."
Chester Bowles

"A szenvedély az egyetlen
szónok, aki mindíg meggyőz."
La Rochefoucauld

"Isten nem tudja megváltoztatni a
történelmet, de a történészek igen."
Samuel Butler

"A civilizáció a szükségtelen szükségletek végtelen megsokszorozódása."
Mark Twain

"...a betegséggel párosult butaságnál nincsen szomorúbb a világon."
Thomas Mann

"Aki jelentéktelen emberek ellen harcol,
nem nyerhet semmit."
Michelangelo

"...gyermekéveink nem egyebek
folytonos poézisnél."
Schopenhauer

"Ne kérdezz többet, mint amennyi
a hasznodra válik."
Dante

"Ha értéked élvezni vágyod,
tedd értékessé a világot."
Goethe

"E múló világhoz ne kösd szívedet,
a lét kurta, hasznot nem hozhat neked."
Firdauszi


Vissza     Tovább

copyright © László Zoltán 2001 - 2015
e-mail: Literatura.hu