Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"A szokás elhomályosítja a
dolgok igazi arcát."

Montaigne

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink

Pannonbook

MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


Játékshop.eu

 
 
 

   
A hét műtárgya  
Oscar Dominguez

Oscar Dominguez
(1906 - 1957)
A biztosítótű

Versajánló

José Gorostiza
Ősz
 

Hűs fuvalom oszlatta szét a népet,
színpompás lombokat.
Holnap az első őszi nap megint.
A szív is útrakelni kész a fecskerajjal,
zsibong, riadt, kering,
s a tekintet hiányuktól beteg.

Őszi lég,
minden arany pőreség!

Gémpiheként a kéklő láthatáron
hajnali köd ring szállva.
Hírtelen szétfoszlik egy szárnycsapásra
a tájba,
de enyém légies és muzsikáló
örökkön-lágy kérdéseidnek
áttetsző délutánja.

Őszi lég,
minden arany pőreség!

A csönded olyan sudár, mint egy árboc.
Széllel szegélyezem.
S míg testetlen érinti puha békénk
az őszi naplemente,
sose tudjuk meg: az árboc dalolt-e,
vagy a szél alkonyult be zengve.

Őszi lég,
minden arany pőreség!

András László fordítása

John Frederick Nims
Csendes éj

Szemhéj: szirom-találka tóban éjjel.

A táj kitárul, szerteszét röpül:
Varjúsötét bürkök, vállat- vonók
pihés szárnyon verdesnek szélben el:
nagy erdő árad csillagtérbe fel.
Görnyedt tehéngulyával telt leget
Isten csodál, szilvák és teherkocsik
s apró pettyes kutyák. A szél forogva
egyenest a zenítre felröpíti. Tűnve
a puszta ég mögött, lélegzik a tenger.

S ekkor fehér torzónk sötét vizen
úszó veszett szoborfej, tagtalan,
csak víz-sodorta rönk és álmodik,
kisérik roncsok szár agancsai,
orrukkal bökdösik halak, merő
fényrajz, sok árnyalat pikkely gyanánt.

A szem hadd hunyorogjon- forr az űr.
Menny-szikra robban, mint tölcsér kiömlik
a rétegekké rendelt végtelen:
varjakként csapdosó fenyők, a földre
szomjan, talicska, felfújt öblű sátor,
sodrott hajópalánkok, tálak, ernyők
örvénylenek ciklonban, válva, gyűlve.

Midőn a szem kinyílt, a végtagok
látszólag ott hevernek, és a szem lát
szobát felszállni, függönyt fulladozni:
az ablakban feszült festmény a táj,
parányi rész is mind helyén (no, lám,
gyerekkocsi, benne kókadtan vigyorgó
rongybábú) és, ha bármi változott,
az, hogy záport igér az éji szél.

Weöres Sándor fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
          A Heart együttes, élükön az Ann és Nancy Wilson testvérpárral, 1973-óta ott találhatók a hard rock, arena rock együttesek élvonalában. Ők is azok közé a legendák közé tartoznak akiknek szinte töretlen a pályafutása. 2016-os nagylemezük a Beautiful Broken részben visszatekintés és újraértelmezés, részben pedig új anyag, de mindenképpen remek szórakozás a keményebb hangzás kedvelőinek. Heart
Heart: Beautiful Broken