Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"A történelem alig egyéb mint a nemzetek bűnlajstroma."

Spencer

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink

Pannonbook

MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


Játékshop.eu

 
 
 

   
A hét műtárgya  
Pierre Roy

Pierre Roy
(1880 - 1950)
Naturalista tanulmány

Versajánló

Wilfred Owen
Különös találkozás

Mintha elhagytam volna a csatát,
Rég ásott, durva alagúton át,
Titáni harcok vágta grániton
S alvók nyögését kellett hallanom,
Oly mélyről, honnan nem jő mozdulat.
Egyik felugrott, szeme rámtapadt,
Sajnálkozó felismeréssel állt,
Kezét emelte, mint aki megáld.
És megértettem, hol e zord terem,
Holt mosolyából: a pokolba, lenn.

Az arcot fájdalom redőzte be,
Pedig föntről a vér nem ért ide,
Ágyúzajt, még nyögést se hallhatott.
- Barátom - mondtam - gyászra semmi ok.
- Nincs - szólt - csupán az el nem töltött évek.
Reménytelenség. Bármiben reménykedj,
Az az én éltem is; vadul futottam ám,
Vadász a legvadabb szépség után,
Mely befont hajjal, csendben nem hever,
Az óra járásába gúnyt kever,
S ha bánt, hát jobban bánt, mint itt e hely.

Mert sokan nevették vígságomat,
S ha sírásomból valami maradt,
Meghal most. A háború bánatáról
Ki szól majd, mit a háború lepárol?
Elég, mi eddig tönkrement? Ha nem —
Kiforr a mérgük újra véresen.
Kemények lesznek, mint a tigris, újra.
Tartják a sort, bár népek kelnek útra.
Volt bennem bátorság és hivatás,
Volt bennem mesterség, és volt tudás:
Megtörni a világ díszmenetét,
Mely fal nélküli erődökbe tért.
Az alvadt vért a kocsik kerekén
Forrásvízzel lemostam volna én,
S szavakkal, mikhez nem férhet mocsok.
Nem bántam volna lelkem hagyni ott,
De nem sebeken át, hadiadónak.
Ahol nincs seb, a homlok ott is horpad.

Megölt ellenséged vagyok, barátom.
Megfagytál, még e sötétben is látom,
Tegnap, mikor átdöftél testemen.
Védtem magam, de ellankadt kezem.
Aludjunk hát...

Kappanyos András fordítása

Otto Julius Bierbaum
Fáradtan

Ajtót csukok magam mögött,
ne jöjjön senki sem!
Magamtól elhagyottan
magány a végzetem.

Bezárok minden ablakot,
a fény sem érdekel.
A lángom, ím, kilobbant,
a napsugár se kell.

Nem érzem már az életet,
szerelmem elfutott,
nincsen, nem hull a könnyem,
jajgatni nem tudok.

Se barátom, se istenem,
s szemem oly révedő,
hogy én már azt se látom,
ha a szerencse jő.

Ajtót csukok magam mögött.
Be már csak az jöhet,
ki — úgy mondják — kioltja
a legvégső tüzet.

Tellér Gyula fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
         A tragikus hirtelenséggel elhunyt Prince, eredeti nevén Rogers Nelson, úgy tervezte meg 1984-es albumát, hogy azzal egycsapásra szupersztárrá váljon. Sokan vannak így vele, de az akkor már hatodik lemezénél tartó énekesnek bejött a húzása: valóban szupersztár lett. A korong azóta már a legendás felvételek sorát gazdagítja és úgy tűnik örökéletű. Prince
Prince: Purple Rain