Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"...a zene magasabb rendű megnyilatkozás, mint minden bölcsesség és filozófia."

Beethoven

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink


MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang 
 
 

   
A hét műtárgya  
Jules Chéret

Jules Chéret
(1836 - 1932)
Masquerade

Versajánló

Carlos Peoza Véliz
Termékenység

Derék és erőteljes tehén, robusztus termet,
vésett szarvak. Érzödik a jobb körök levegője,
ahogy egy ívelt szarvú meg egy tömör, kerekded,
kérődző férje karján döcög a legelőre.
Erösen fúj a szél is ... Alászolgája, táj úr!
Ön igazán hatalmas! Öntől egy hölgy elájul !

A bika, széles homlok, véreres szemmel érzi,
hogy a kényes tehénke húsával megigézi,
az meg a füvet rúgja, s orrát magasra tartva
álmodozik, ki tudja, mily gyönyörökről. Nyalka
kakasnép parádézik karónál merevebben
s körülfogja a számos virágbóbitás tyúkot
a gulya méltóságot árasztó környezetben,
míg egyhangú dongással százezer bögöly zúg ott.

A légtornász legyek egymást keresik. És a pulykák
farktollukat kihívó módon magasra nyújtják
a gyönyörtől ellustult Nap dicsfénye alatt, hol
vad képzelet és sötétség árad a mozdulatból...
Súgdos a tikkadt béres a tanyákon, a nők meg
úgy bámulják sóváran a mennyei mezőket,
mintha jöhetne onnan egy égi férfi, egy ördög-
pofájú, hírhedett kan; egy újonnan szegődött
béres, ki beugorna az ajtón, mint a tűzláng, s inkább
nyomná meg az asszonyt, mint a butácska szűzlányt...

A nyílt mezőn nyugodtan barangolnak a nyájak
s a lassú birkanyírás nagy békessége árad,
míg jön a nagy vezérkos, fanyar képpel tekint rád,
majd maga alá gyüri hol ezt, hol azt a birkát.
Odébb egy pejcsikó áll, izmos szügyére büszke,
mely a meredek partról lerobogva jön tüzbe,
farkát magasra csapja, fülét vadul szétvágja,
kapál és toporzékol, nyerít, remegő lába
lendül, térdben meghajlik. Arany villám cikázik
a tomporán: a napfény. Mert egy kanca cicáz itt,
föl-alá kering... Vár rá, az erőszaktevőre...
S a tüzes szél virágport, virágport szór a földre!

Idehallgass, galambom, ki vesződsz a tehénnel,
fehérebb a te húsod, mint a fehér tehéntej,
mint ifjúságom álma. S a melled még fehérebb...
(A pásztor szeme most a duzzadt csipőre téved)...
Idehallgass, galambom. Nézd csak a Napot: izzik.
Látod-e azt a kancát? Neki ez nagyon ízlik.
Hát minekünk, pásztorlány? A véremben parázs gyúl!
Csókolj meg. És még egyszer csókolj meg ráadásul.
S most nézd a mezők gyümölcsét, hogy leli a hideg láz;
mintha olvatag hullám gyűrűzne a vizen száz.
Nézd csak, majdnem szétpattan az élet. Nézz föl a partra...
a szél a földhöz bújik és a hátát vakarja ...

A lány nem szól. A pásztor reszketve nézi, némán,
majd közelebb húzódik. Sóhajt a tehenészlány...

Orbán Ottó fordítása

 
Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
                       Az 1978-ban alakult Punk / New Wave / Hard Rock együttes egyfajta átmenetet képezett a punk és az újhullám között, de hamar rátaláltak saját, senkihez sem hasonlítható hangzásukra mely komoly sikereket eredményezett az alternatív zenei stílusokat kedvelők körében. Az Alone című korong a banda 2016-os alkotása. The Pretenders
Pretenders: Alone