Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"Igazsága mindíg annak van,
akinek telik rá..."

Reymont

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink


MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang


Játékshop.eu

 
 
 

   
A hét műtárgya  
Karol Bak

Karol Bak
(1961- )
Ariadna

Versajánló

Bohdan Jelinek
Bús hada gondolatoknak...

Bús hada gondolatoknak
Fejemen menetel.
Odakint fagyok ragyognak,
S e komor csapata gondnak
A télhez jár közel.

Ágyra jutsz, hej de keményre,
Ha ágyad a földgolyó...
Holdrózsa kél - hó a fénye,
S ez olyan megható!

Dalommal vagy tele, világ,
De álmom eltemet!
Felettünk havas a virág,
S jégvirággá mered.

Bús hada gondolatoknak
Fejemen menetel.
Odakint fagyok ragyognak,
S e komor csapata gondnak
A télhez jár közel.

Israel Efraim fordítása

Pierre Louys
Gyönyör

Ott hagytak bennünket éjszakára,
egy fehér, terrászon,
elaléltan a rózsák között.
A meleg izzadság csorgott mint a
 könnyek, kebleinkre a hónunk alól.
 Nehéz gyönyör biborozta
 hanyattcsukló fejeinket.

Négy fogoly galamb röpködött
 fölöttünk, négyféle illattal átitatva,
 csöndben. Szárnyaikról cseppekben
 hullott a parfüm a meztelen nőkre.

 Csupa irisz voltam.
Óh lanyhaság!
Arcomat egy fiatal lány hasára
 nyugtattam, aki nedves hajam
 frisseségébe burkolózott.
Nyitott ajkamat megrészegitette
 sáfrányos bőrének illata.
Nyakamra zárta combjait.

Aludtam, de valami fárasztó álom
 felébresztett: egy iynx, éjjeli
vágyaknak madara,
eszeveszetten dalolt a távolban.
 Borzongva, felköhögtem.
 Egy lankadó kar, mint egy virág,
 emelkedett a légbe, lassan,
a hold felé.

Babits Mihály fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
        Gondolom a nagyszerű rythm and blues valamint soul énekesnőt senkinek sem kell bemutatni, hiszen tagja a rock hallhatalanjainak és beiktattátk már az R&B hallhatatlanjainak csarnokába is. Hat Grammy boldog tulajdonosa és tehetségének skálája igen széles, mivel a jazztől a disco-ig szinte minden műfajt lefed. A Many Diffirent Roads című lemeze 1998-ban jelent meg és egyike a nagyon sikeres és különleges Gladys Knight albumoknak. Gladys Knight
Gladys Knight: Many Different Roads