Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"Az ember kötelessége csak
ott ér véget, ahol a lehetetlen
elkezdődik."

Louis Pasteur

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink


MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang 
 
 

   
A hét műtárgya  
Jindrich Styrsky

Jindrich Styrsky
(1899 - 1942)
A kis alabástrom kéz

Versajánló

Johann Christian Günther
Óda

Múzsák, néktek hálálkodom csak,
ha bármit érek s számitok;
a Taurus, mit számomra fontok,
már örökkön zöldellni fog.
Jóságtok bölcsőm óta átfog,
szoptat, táplál, óv és vezet,
s ha elhagynak kedv és barátok,
vigasztaljátok szívemet.

Hadd űzzön mást becsvágya messze
Magyarföldre, s a győzelem
sas-jelvénye alatt keresse,
hír, rang, szerencse hol terem;
én nem udvarlok büszke senkit,
s a bálványnak sem hódolok,
ki udvarában, hogyha tetszik,
magához int vagy épp kidob.

A zöld folyók partján tanyázva
a művelt béke felderít;
magát dolgomba más nem ártja,
még a szükség is édes itt.
Szellők s fák közt játszom naponta
kelős nyugvó nap fényinél,
a lánykát verseimbe fonva,
ki szebb és hűbb mindenkinél.

Gúnyoljatok hát, büszke dőrék,
a hírt s a dicsszót megvetem,
vész és vihar közt az Öröklét
szentélyébe vonul nevem.
Hogy szapultok-e vagy dicsértek,
az énrám semmiben se hat:
kit nemessé szív s bölcsesség tett,
a haláltól csak az szabad.

Tótfalusi István fordítása

Alonso Damaso
Dalocska

Mások dísz-sírhelyet akarnak,
mit győzelem jelek takarnak
s könnyet se hullajt rá a szem.

szeretnék meghalni a részeg,
vad szélbe, mint a tengerészek
a tengeren.

Ezt nem kívántam sohasem,
(a vágyam és dalom merészebb)
más kell nekem,

Csak az temessen, úgy enyésszek
temessen el a szent elem.

El is pihennék édesen,
széthullanék a szélbe hányva.
én, a Szeleknek Kapitánya,
mint tengerész a mélybe lenn.
aki meghalt a tengeren.

Kosztolányi Dezső fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
                       Az 1978-ban alakult Punk / New Wave / Hard Rock együttes egyfajta átmenetet képezett a punk és az újhullám között, de hamar rátaláltak saját, senkihez sem hasonlítható hangzásukra mely komoly sikereket eredményezett az alternatív zenei stílusokat kedvelők körében. Az Alone című korong a banda 2016-os alkotása. The Pretenders
Pretenders: Alone