Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"A fösvénynek két tápláléka van: a pénz és mások megvetése."

Balzac

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink


MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang 
 
 

   
A hét műtárgya  
Ignacio Pinazo Camarlench

Ignacio Pinazo Camarlench
(1849 - 1916)
Akt

Versajánló

Robert Ganzo
Nem tudom

Nem tudom, meddig süllyedek még,
s véget hol érsz te, nem tudom,
ha kettőnk egybekulcsolt testét
az éj kinyujtja lángolón.

Még rab madár, mily messzi táj von,
szárnyad mellőlem hova visz,
kit furcsa röptünk íve rámfon
még élve s már halottan is?

Az éj építi álmod; árnyán
nagy, puszta fák, emelve vad,
szikkadt és meddő törzsük árván,
mint roskadó csontvázakat.

Körülöttünk a mély sötétben
a vámpír leng, az óriás;
a szíved óv, bőrödön érzem,
s nem ér utól a pusztulás.

Rónay György fordítása

E. J. Pratt
Az út

Hány aeon múlt el névtelen, amíg
A kozmikus udvarmester a bálján
Kihirdette: arany
Lángokból szőtte csillagképeit,
Terve valóra vált, kering a pályán,
És benne az Aldebaran!

Hogy földet láttak a sodródó évek,
S hegyek, és síkságok születtek,
Míg a vulkán vajúdott, -
Hol járt a bíró, merre tévedt,
Míg megtalálta a földön a kertet,
S belébűvölt nyarat s virágot?

E kort és a majom-ember korát
Micsoda szakadék választja el -
Mikor találkozott
A Természettel csillag és virág,
Mikor virult Júdea, hol
Krisztus lakott, az áldozat.

Lábunk alól hogy csúszott ki az út,
Mely aranykincsekhez vezet,
Egy kődobásnyira?
Hol van a kéz, mely teremteni tud
Ily fényt és ily szeretetet,
Ó csillag! Rózsa! Ó, Ember Fia!

Képes Júlia fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
                       A nagyszerű blues gitáros és énekes Robert Cray 2017-ben megjelent új albuma egyike az idők folyamán elkészített legjobb korongjainak. A négyszeres Grammy díjas zenész lemezét a szakma és a közönség is nagy elismeréssel fogadta. Robert Cray
Robert Cray & Hi Rhythm Band