Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"A filozófia nem lehet más, mint
törekvés arra, hogy túllépjünk
az emberi feltételeken."

Bergson

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink


MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang 
 
 

   
A hét műtárgya  
Julian Trevelyan

Julian Trevelyan
(1910 - 1988)
Ide dobjátok a szemetet

Versajánló

Eduard Mörike
A tűzlovas

Látjátok az ablakból
Ott a vörös sapká(s)t újra?
Nektek nem gyanús, holott
Ő le-föl jár, készül útra.
És egyszer csak nagy forgatag
Jő mezőre kint a hídnál,
Halld! a tűzharang kiált:
Domb mögött
Domb mögött
Tűz van a malomban!

Nézzétek! dühvel robban
Tűzlovas már kapun át,
Bordáig sovány lovával,
Mintegy tűzoltólétrán!
Toronyiránt! füstgomolyban
Átrohanva, már tűznél van,
Messze zengi szakadatlan:
Domb mögött
Domb mögött
Tűz van a malomban!

Ő az, ki vörös kakast
Mérföldről szagolni képes,
Súgja néki égi szó azt,
Tűzben, lángban ki a vétkes –
Fáj! tető néz rád gúnnyal,
Ellenséged, pokol tüzén.
Úr kegyelme lelkedért!
Domb mögött
Domb mögött
Ő elég malomban!

Még egy óra el se telt,
Törmelékké vált a malom,
Ám merész lovasembert,
Őt régen nem látták sehol.
Nép meg kocsi forgatagban
Szörnyű helyről hazamennek,
Már nem zengi a harang se:
Domb mögött
Domb mögött
Tűz! –

Később egy molnár talált
Csontvázat sapkásan ülve,
Gebe hátán, pincefalnál
Mélyen, jól összegörnyedve:
Tűzlovas, mily merészen
Vágtatsz te a sírodban!
Hirtelen hullsz hamuba.
Most nyugodj
Békében
Ott lent a malomban!

Szalki Bernáth Attila fordítása

Elizabeth Bishop
A vesztés művészete

Veszteni megtanulhatsz, nem nehéz:
oly sok az elveszni áhító tárgy,
elhagyhatod őket, s nincs semmi vész.

Veszíts naponta! Nagy bajnak ne nézz
elkallódott kulcsot, unalmas órát,
veszteni megtanulhatsz, nem nehéz.

Majd légy még nagystílűbb vesztő, s merész:
neveket veszíts, helyeket, ahol rád
öröm várna. Mindebből semmi vész.

Anyám óráját is, sőt - vége, kész,
oda egy híján három szép lakóház.
Veszteni megtanulhatsz, nem nehéz.

Elhagytam két szép várost, egy egész
kontinenst, minden országát, folyóját:
hiányzanak, de mégsincs semmi vész.

Még rád is (gunyoros hang, drága kéz-
mozdulatok) ez áll. Nyilvánvaló hát:
Veszthetsz nyugodtan bármit, semmi vész.
Ha úgy is érzed (írd le!), túl nehéz.

Rakovszky Zsuzsa fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
                       Az 1980-ban alakult, immár kultikus együttes legújabb albuma az idén jelent meg, és elnyerte a kritika magas szintű elismerését. Nem véletlenül, hiszen a korongon található dalok a 2016-os év sötét politikai perspektíváit jelenítik meg, a brexit, az amerikai elnökválasztás és a nem túl fényes kilátások tükrében. Ez az együttes kései korszakának legjobb alkotása. Depeche Mode
Depeche Mode: Spirit