Irodalom     Színház     Film     Rockzene     Mitológia     Lexikon     Antológia     Aforizma-tár     Galéria     Nobel-díj     Sajtószemle
 
Kínálatunk
  ► Irodalomtörténet
  ► Színháztörténet
  ► Filmtörténet
  ► Rocktörténet
  ► Mitológiai enciklopédia
  ► Irodalmi lexikon
  ► Világirodalmi vers antológia
  ► Magyar vers antológia
  ► Aforizma-tár
  ► Virtuális galéria
  ► Irodalmi Nobel-díj
 
Literatura
 
A hét bölcsessége

"Mindenki a maga módján
álmodja meg az életét."

Anatole France

 
Vallomás

Ez a website egy egyszemélyes vállal-kozás, már amennyiben vállalkozásnak lehet nevezni azt amit megszállott-ságból, vagy egyszerűen csak szere-tetből hozunk létre.
    A jelenleg több mint 3800 oldalt számláló anyag megalkotása 1998-ban kezdődött, és reményeim szerint soha nem fejeződik be.
Ennek ellenére nem tudok arra vállal- kozni, hogy folytonosan és főleg rend- szeresen frissítsem az itt található infor- mációkat, még akkor is ha ezek több- sége hitem szerint örökérvényű. Nem a kultúra friss híreivel szolgálok, hanem megőrizni és népszerűsíteni próbálom mindazt amit az elmúlt évezredek gyö- nyörködtetésünkre létrehoztak.
László Zoltán

 
Keresés honlapunkon
 
Partnereink


MásképpLátók

Eztolvasdel

Helloinfo

Hírharang 
 
 

   
A hét műtárgya  
Anselmo Bucci

Anselmo Bucci
(1887 - 1955)
Intimitás

Versajánló

Pia Tafdrup
Arcod

Azért írok tehozzád
hogy magam is élővé váljak

arcod még egyre
világlik, szemed

a zöld szín alatt
mindenre rálelek

arcod világlik
a vonásai élesek

mit néked adnék semmi más az
csak ami az enyém

tűznél nagyobb amit ígértem
de betartom ígéretem

ezt azért írom le
hogy megértsem

hogy az arcod miért világlik
noha te nem vagy itt

miért hallom a hangod mindenütt
akár szikrázó csöppeket a háton

a szavakkal, papírral s a hétszólamú
fájdalommal miért is vagyok egyedül

félek mivel
egyáltalán nem félek

saját oldalamon megyek
az utcán lefelé

járok ki és be
a világban

a valóság itt van velem
csupán te nem

csupán csak a szavak
fűznek össze bennünket

karolva fogadlak
arcod világlik

Sulyok Vince fordítása

Alfonso Reyes
Monterrey napja

Mikor buksi baba voltam,
engem követett a nap,
mint hűséges kis kuvasz,
bandukolva járt nyomomban;
kócos, édes, égő,
aranyos, világos:
ez a nap, az álmos,
a baba-kísérő.

Ugrált udvarról udvarra,
ágyamra is, virgonc vendég.
Úgy emlékszem, egyszer-másszor
nagy seprűvel elkergették.
De hiába: új hajnalra
megint kúszott az ágyamra,
kócos, édes, égő,
aranyos, világos:
ez a nap, az álmos,
a baba-kísérő.

(Lovaggá ütött a
május tüzes kardja:
én lettem a Kóbor Baba,
ő pajzsomat hordta.)

Tintakék volt az ég,
színarany volt a ház.
Mennyi nap zúdult belém
szemeimen át!
Koponyámban tengerár zúg,
rajt bármerre száll hajóm
s az ég bármily felhőárnyas:
tikkasztó nap terhe nyom.
Mennyire fáj nekem
ez a nap-áradat,
mely utazik velem!

Nem ismertem kiskoromban
árnyat, hol nincs heve napnak,
minden ablak csupa nap volt,
minden szoba csupa ablak,
a folyosók fényíveket
teregettek át a házon,
rőt narancsok üszke égett
szomjúhozó narancsfákon,
elmerült a kert az élő
arany-lángba,
tarka izzó legyezővel
nap rokona volt a páva,
és a gém lobogni kezdett,
hogyha lépdelt hosszú lába.

Nap vetkőztetett pőrére,
hogy megsüssön feketére,
kócos, édes, égő,
aranyos, világos:
ez a nap, az álmos,
a baba-kísérő.

Mikor indultam hazulról
vándorbottal, könnyű ingben,
halkan szóltam a szívemhez:
Elég napot viszel innen,
költheted e tenger kincset,
aranyaid el nem fogynak.
Belül annyi napot hordok:
izmaim majd megszakadnak.

Nem ismertem kiskoromban
árnyat, hol nincs heve napnak.

Weöres Sándor fordítása

Ujdonságaink
Irodalomtörténet:
Italo Calvino      Francis Jammes
                   
Rock Legendák:

Poco        Iggy Pop        Roy Buchanan          

Színházművészet:
Christopher Fry: Miért versben?
Irodalomtörténet

Az irodalom történetét bemutató és elemző lapok, elsősorban Hegedűs Géza író portréira alapozódnak, melyek meggyőződésem szerint olyan emberközelségbe hozzák az egyetemes művészet jeles alakjait, hogy megértésük és megszeretésük mindenki számára elérhetővé válik. Jómagam csupán kiegészítettem ( alkalmanként meghúztam ) és vizuális elemekkel ruháztam fel őket. Természetesen olyan portrék és elemzések is szerepelnek itt melyek más tollából származnak, ezen írások szerzői a megfelelő helyen fel vannak tüntetve. Nagyon remélem, hogy hasznos és közérdeklődésre számot tartó honlap együttest hoztam létre.

Színháztörténet

A színháztörténeti-esztétikai oldalak egy igen fájó hiányosságot igyekeznek pótolni. Tény ugyanis, hogy jelen pillanatban nincs egyetlen olyan átfogó mű sem, mely érdemben bemutatná e művészeti ág fejlődését és tendenciáit. Bár mesterségem a színház, mégsem vállalkozhatom az említett mű megírására, csupán igyekszem a legfontosabb hézagokat betömködni és közreadni mindazt ami ezzel kapcsolatban a szakirodalomban megjelent.

Lexikonok
Irodalmi - Esztétikai Lexikon

Kis Mitológiai Enciklopédia

Rockzenei kéziszótár
Rocktörténet

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egy kultúrtörténeti website keretei között mit keres a rockzene története. Netán ez is a magas kultúra része lenne?! Nos, szerintem igen. A modern ember megértéséhez elengedhetetlenül szükséges ennek a zenei, és gyakran ideológiai áramlatnak az ismerete. A huszadik század második felének underground mozgalmai és művészi lázadásai valahol itt gyökereznek, és itt lelik meg magyarázatukat. Természetesen sokkal izgalmasabb lenne mindezt a klasszikusnak nevezett, komolyzene bemutatásával együtt tárgyalni, de részben ebbéli műveltségem hiányosságai, de főleg az idő hiánya ezt nem teszik lehetővé. Mindamellett remélem, hogy a legendás előadók portréi hasznos és kellemes időtöltést eredményeznek.

A hónap nagylemeze
                A blues rock nagyaszonnya Bonnie Raitt a hatvanas évektől kezdve jelen van a nemzetközi zenei életben és tehetségét 10 Grammy-val ismerték el az idők folyamán. 20-ik nagylemeze a Dig In Deep 2016-ban látott napvilágot és a közönség illetve a kritika tetszését is elnyerte. A Billboard top százas listáján 11-ikként indult. Bonnie Raitt
Bonnie Raitt: Dig In Deep