Frederic Bazille
virtuális galéria

Irodalom Színház Film Rockzene Mitológia Galéria Lexikon
 


Film

Színház

Irodalom

Rock Legendák

Mitológia

Vers antológia

Irodalmi lexikon

Nobel-díj

Aforizma-tár

 

Frederic Bazille
(1841 — 1870)

Frederic Bazille 


   Protestáns nagypolgári család sarja volt. 1862-ben költözött Párizsba, ahol hamarosan megismerkedett Monet- val, Renoirral, Sisleyvel, akikkel kö- rülbelül egyidős. Párhuzamosan foly- tatott orvosi és festészeti tanulmányo- kat. Az előbbiek untatták, annál szen- vedélyesebben vetette magát az utób- biakba. Beiratkozott Gleyre svájci fes- tő tanítványai közé. Ebben a józan is- kolában találkozott a három festővel. Hol Monet-val, hol Renoirral járt ki a szabadba festeni. Kedvelte a világos színeket, az atmoszférikus hatások ábrázolását; érdemeit valamennyien elismerték. Ekkor már kialakulóban volt az impresszionista festéstechnika, bár az irányzat csak körülbelül tíz év mulva lépett színre. Bazille részt vett az előkészítésében, egyike volt a leg- lelkesebbeknek és társai véleménye szerint a legtehetségesebbeknek is, de már nem lehetett köztük az első impresszionista kiállításon, 1874-ben. Amikor kitört a francia-porosz háború, bevonult a zuávokhoz és elesett.
A születő impresszionizmus elvesztet- te egyik legjobb művészét. Ha élet- ben marad és feltehetően a mozga- lom egyik nagy mestere válik belőle, jelentősége talán kevésbé volna kivé- teles. Minden ismert alkotása biztos festői tudásról tanúskodik, életműve mely sajnos száznál kevesebb képre korlátozódik, lenyűgöz stiláris szilárd- ságával. Legjelentősebb a Családi összejövetel című képe, mely ered- ményei összegzése. Kifejezésre jut benne jellemének komolysága és lel- kesültsége. Együtt vannak benne ked- venc témái: a virágok, a békés por- trék, a távoli horizontú táj, a fák, a családi élet meghitt nyugalma, csönd- je. Minden élő, de mozgalmasság nélkül. Ez a zavartalan, modorosság- tól mentes művészet cseppet sem banális és sohasem közömbös.

Keresés honlapunkon:powered by FreeFind

 

További galériák

 ► Salvador Dali galéria

 ► Edgar Degas galéria

 ► Camille Pissarro galéria

 ► Edouard Manet galéria

 ► Pierre-Auguste Renoir galéria

 Alfred Sisley galéria

 Paul Gauguin galéria

 Claude Monet galéria

 Toulouse-Lautrec galéria

 Paul Cézanne galéria

 ► René Magritte galéria 

 ► Gustave Caillebotte galéria

 ► Francis Picabia galéria 

 ► Max Ernst galéria 

 ► Paul Signac galéria 

 ► Georges Seurat galéria 

 ► Mary Cassatt galéria

 ► Juan Gris galéria 

 ► Amedeo Modigliani galéria 

 ► Vegyes gyűjtemény

 


Renoir portréja
1867
Renoir portréja


Castelnau le Lez tájképe
1868
Castelnau le Lez látképe


 


A rózsaszín ruha
1864
A rózsaszín ruha
Eduard Blau
1866
Eduard Blau
Tengerparti sétány
1865
Tengerparti sétány
A fontainebleaui erdő
1865
A fontainebleaui erdő 
Chailly-i tájkép
1865
Chailly-i tájkép 
 Alkalmi betegágy
1865
Alkalmi betegágy
Csendélet halakkal 
1866
Csendélet halakkal
Virág tanulmány
1866
Virág tanulmány 
A kócsag
1867
A kócsag 
 A királynő kapuja
1867
A királynő kapuja
Aigues Mortes-i tájkép
1867
Aigues Mortes-i tájkép 
Az Aigues Mortes-i moló 
1867
Az Aigues Mortes-i moló
Családi összejövetel
1867
Családi összejövetel 
Oleanderek
1867
Oleanderek 
Terasz Mericben
1867
Terasz Mericben 
Halász hálóval
1868
Halász hálóval 
 Virágok
1868
Virágok
Fürdőzők
1869
Fürdőzők 
Tsztálkodás
1869
Tisztálkodás 
A festő műterme
1870
A festő műterme 
Néger petúniákkal
1870
Néger petúniákkal 

Vissza

copyright © László Zoltán 2011 - 2015
e-mail: Literatura.hu