Georges Seurat
virtuális galéria

Irodalom Színház Film Rockzene Mitológia Galéria Lexikon
 


Film

Színház

Irodalom

Rock Legendák

Mitológia

Vers antológia

Irodalmi lexikon

Nobel-díj

Aforizma-tár

 

Georges Seurat
(1859 — 1891)

Georges Seurat 

Seurat élete összefoglalható néhány évszámmal; ezek sem annyira ese- ményeket, hanem inkább műveket jeleznek, mert rövid pályafutásának leginkább figyelemre méltó esemé- nyei azok a nagy vásznak, amelyek- nek minden alkotóerejét szentelte. Egy városi rajziskolában kezdte tanulmányait, majd két évig az École des Beaux-Arts-t látogatta. Ezután a Louvre mestereit, Ingres-t, Delacroix-t és Veronesét tanulmányozta, közben pedig Charles Blanc, Rood és más tudósok könyveit tanulmányozta, amelyekből tudományos ismereteket szerzett a színekről.  
1882-ben és 1883-ban Seurat figyel- mét főképp a rajz kötötte le. A fekete-fehér ellentétével eredeti stílust al- kotott, melyet nem annyira a vonalra, mint inkább a tömegre, valamint a részleteket gyakran teljesen magába olvasztó fényre és árnyékra alapított. Az ismert formákat elrejtve, új nézet- ben mutatta meg a dolgokat — meg- fosztva őket minden esetlegességük- től —, s ily módon váratlan hatást ért el velük. A vonalat mint túl részletező kifejezőeszközt elvetette, s a tömeg- gel rajzolt.  Seurat új világot terem- tett, melyben az árnyékok plasztikus testekhez simulnak, a fények titok- zatossággal telítettek, a szürkéknek a feketétől a fehérig terjedő skálája intenzív életet él. Vonalainak sűrű szövésű hálója alatt fények villognak, a harmonikus arabeszkek egyen- súlyozó ritmust követnek, a formák hol elmosódnak, hol meg élesen ki- rajzolódnak.
Signac később ezt mondta róluk: „Tónusrajzok, egyszerű vázlatok, de az ellentétek és fokozatok olyan tökéletes megfigyelésén alapulnak, hogy színes képet lehetne festeni róluk, anélkül, hogy az ember ismét megnézné modelljüket."
Valahányszor egy-egy képét kiál- lította, heves viták keletkeztek kö- rülötte, ő azonban nem sokat törődött velük. Nem titkolta véleményét, hogy az ő vágya: „valami újat" alkotni, bajosan egyeztethető össze követő- inek buzgalmával, akik az ő mód- szereit veszik át, és az ő felfede- zéseiből élnek. Lassacskán mégis egy kis csoport alakult ki körülötte és Signac körül, amely benne tisztelte vezérét, Félix Fénéon pedig tudomá- nyosan megalapozott cikkekben fej- tette ki a neoimpresszionistáknak ne- vezett festők elméleteit.

Keresés honlapunkon:powered by FreeFind

 

További galériák

 ► Salvador Dali galéria

 ► Edgar Degas galéria

 ► Camille Pissarro galéria

 ► Edouard Manet galéria

 ► Pierre-Auguste Renoir galéria

 Alfred Sisley galéria

 Paul Gauguin galéria

 Claude Monet galéria

 Toulouse-Lautrec galéria

 Paul Cézanne galéria

 ► René Magritte galéria 

 ► Gustave Caillebotte galéria

 ► Francis Picabia galéria 

 ► Max Ernst galéria

 ► Frederic Bazille galéria 

 ► Paul Signac galéria 

 ► Mary Cassatt galéria 

 ► Juan Gris galéria 

 ► Amedeo Modigliani galéria 

 ► Vegyes gyűjtemény

 

Kánkán
1889
Kánkán

A cirkusz
1890
A cirkusz

Kőtörők
1882
Kőtörők
Ló a mezőn
1882
Ló a mezőn
Bálázó parasztok
1882
Bálázó parasztok
Tájkép
1882
Tájkép 
A barbizoni erdő 

1883
A barbizoni erdő
Fiú lóval
1883
Fiú lóval 
Fürdőzők Asniersnél
1883
Fürdőzők Asniersnél 
Szivárvány


1883
Szivárvány 
Lucernás
1885
Lucernás
A moló vége
1886
A moló vége
A Szajna a Grand Jette szigetnél
1888
A Szajna a Grand Jette szigetnél
 Csónakot festő férfi
1883
Csónakot festő férfi
A grandcampi kikötő
1885
A grandcampi kikötő 
A Samson erőd 
1885
A Samson erőd
A Szajna Curbevoienál
1885
A Szajna Curbevoienál 
Fiatal nő
1888
Fiatal nő 
Vasárnap a Grand Jette szigeten
1884
Vasárnap a Grand Jette szigeten 
A La Maria
1886
A La Maria 
Híd Curbevoienál
1886
 Híd Curbevoienál
Modellek
1886
Modellek 
Cirkuszi parádé
1887
Cirkuszi parádé 
A kikötő bejárata
1888
A kikötő bejárata 
Port en Bessin
1888
Port en Bessin 

Vissza

copyright © László Zoltán 2012 - 2015
e-mail: Literatura.hu